Hovedside

Partiene

Parti 1

Trener hver onsdag i Tastahallen varmtvannsbasseng, fra kl. 17.00-19.30.

Partiet består i hovedsak av barn i alderen 0-6 år.

Her har medlemmene 1 time trening i bassenget, og de får tildelt tid utfra alder, ferdigheter og kapasitet i garderoben/dusj og basseng.

Treningen drives etter prinsippene i Halliwick metoden. Her legges det vekt på Halliwick metoden, hvor det hovedsakelig er vanntilvenning med lek, til begynnende svømmetrening i stilene crawl og rygg.

Parti 2

Trener hver onsdag i Tastahallen varmtvannsbasseng, fra kl. 17.00-19.30.

Partiet består for det meste av barn i alderen 6-9 år.

Her har medlemmene 1 time trening i bassenget, og de får tildelt tid utfra alder, ferdigheter og kapasitet i garderoben/dusj og basseng.

Her legges det også vekt på lek, men også begynnende teknikk trening i svømmeartene rygg, crawl og bryst.

Parti 3

Trener hver onsdag i Tastahallen 25-meters bassenget, fra kl. 18.00-20.00.

Partiet består av både barn, ungdom og voksne. Felles for medlemmene på dette partiet, er at de er svømmedyktige, og ønsker å utøve idrett og aktivitet i trygge rammer.

Her legges det vekt på teknikk i alle de ulike svømmeartene, som er crawl, rygg, bryst og butterfly.