Hovedside

Om klubben

Stavanger HAIK ble startet i 1987.

Stavanger HAIK er en klubb for barn, ungdom og voksne med ulike funksjonshemninger, men vi har også mange medlemmer som ikke har en funksjonshemning.

Stavanger HAIK er en svømmeklubb som drives utelukkende av frivillig arbeid hos trenere og foreldre som tillitsvalgte.

Aktiviteten foregår i hovedsak hver onsdag i Tastahallen. Medlemmene er fordelt på 3 partier etter alder og ferdigheter.

Klubben driver etter prinsippene til Halliwick-metoden, en svømmeopplærings metode spesielt beregnet på funksjonshemmede. Klikk her for mer info om Halliwick-metoden.

Utenom svømmetreningen forsøker vi å legge tilrette for ulike sosiale aktiviteter. Utenom svømmetreningen, arrangerer vi grillfester og juleverksted. Vi forsøker også å holde ulike kurs innad i klubben for våre medlemmer.

Du kan ta kontakt med styret eller andre i klubben ved hjelp av mail adressen post@stavangerhaik.no

Trenerne

For å kunne drive med svømmeopplæring og trening, kreves det trenere som er som kan gjøre denne jobben.

For sesongen 2021-2022, har klubben følgende trenere og instruktører:

Navn Parti Kurs Telefon E-post
Jane S. Opheim 1 og 2 Halliwick
BS Instruktør
Barnehagelærer
905 13 558 post @ stavangerhaik .no
Hilde Holter 1 og 2 Halliwick
Begynnende Trener 1
415 77 723 post @ stavangerhaik .no
Liv Hilde Opheim 1 og 2 Barnehagelærer - post @ stavangerhaik .no
Morten E. Bru 3 Trener 1 900 57 482 post @ stavangerhaik .no
Fredrik Svensen 3 Trener 1 - post @ stavangerhaik .no
Alexander Ravnøy 3 Trener 2 992 60 604 alexander .ravnoy
@ stavangerhaik .no

Styret

Ettersom Stavanger HAIK er en ganske liten klubb, består styret i all hovedsak av foreldre og foresatte til klubbens medlemmer. Dette er viktig for å kunne opprettholde klubbens aktivitet, slik at klubben kan forsette å gi det tilbudet vi gir i dag.

Ønsker du å bidra til dette arbeidet, og kunne tenke deg et styreverv, ta gjerne kontakt på e-post: post@stavangerhaik.no.

For sesongen 2021-2022, består styret av følgende:

Navn Styreverv I styret siden Kontakt
Marianne Gausel Ravnøy Leder 2017 992 75 018
post @ stavangerhaik.no
Jarle Berge Nestleder 2017 post @ stavangerhaik.no
Andreas Holst Jæger Kasserer 2016 post @ stavangerhaik.no
Ove Torsvik Styremedlem 2018 post @ stavangerhaik.no
Cathrine Bruknapp Styremedlem 2020 post @ stavangerhaik.no
Stian Helgeland Styremedlem 2017 post @ stavangerhaik.no